QUY TRÌNH,KIẾN THỨC QUẢN LÝ XƯỞNG MAY

 1. Phòng kế hoạch

  Đề tài thảo luận:
  67
  Bài viết:
  517
  Mới nhất: Tính giá CMPT trong ngành may 0948260148, 17 Tháng mười 2019 lúc 16:46
  RSS
 2. Kho nguyên phụ liệu

  Đề tài thảo luận:
  68
  Bài viết:
  246
  Mới nhất: Quy trình kiểm tra phụ liệu ngành may Anh Tuan Pham, 7 Tháng mười 2019
  RSS
 3. Phòng rập mẫu sơ đồ

  Đề tài thảo luận:
  149
  Bài viết:
  658
  Mới nhất: Có a chị em nào có file Clo 3d hk cho em xin với. Sỉ Thun Nam, 18 Tháng mười 2019 lúc 10:10
  RSS
 4. Tổ cắt

  Đề tài thảo luận:
  119
  Bài viết:
  452
  RSS
 5. Mới nhất: Quy trình đơn giá GERBER98, 4 Tháng mười 2019
  RSS
 6. Quản lý chất lượng ngành may QA-QC

  Đề tài thảo luận:
  91
  Bài viết:
  588
  RSS
 7. Bộ phận hoàn thành trong xưởng may

  Đề tài thảo luận:
  25
  Bài viết:
  107
  Mới nhất: Lập kế hoạch cho bộ phận hoàn thành Đỗ Trinh, 18 Tháng mười 2019 lúc 15:56
  RSS
 8. Phòng cơ điện - Máy thiết bị may

  Đề tài thảo luận:
  159
  Bài viết:
  532
  Mới nhất: Chế tạo máy tự động cho ngành may hoatech, 6 Tháng mười 2019
  RSS
 9. Kiểm định xưởng may

  Đề tài thảo luận:
  6
  Bài viết:
  19
  RSS
 10. Hỏi và đáp những câu hỏi trong ngành

  Đề tài thảo luận:
  465
  Bài viết:
  1,481
  Mới nhất: Xin tài liệu Jngjngdy, 9 Tháng mười 2019
  RSS